Yearly Archives: 2012

Páteř: funkce pohybové osy

Jednou z funkcí páteře je tvorba pohybové osy (axis) těla. Hlavní význam pro stabilitu páteře pak mají svaly trupu – zádové a břišní svalstvo, jehož napětí zajišťuje přiměřený nitrobřišní tlak.
Learn More

 

Zatížení páteře

Páteř, zvláště pak její dolní bederní část, je vysoce namáhána. Zakřivení páteře je ve vývjové řadě způsobeno vzpřímením polohy, a tím je páteř vystavena gravitačním zákonům. Je zajímavé, že v beztížném stavu u astronautů se bederní lordóza vyrovnává.
Learn More

 

Tvar zakřivení páteře

Páteř dospělého člověka neni rovná, ale charakteristicky zakřivená, a to jak v rovině boční, tak i v rovině čelní. Na jejím tvaru se nepodílejí jen samotné obratle, ale současně i ostatní složky pohybového systému a nervová soustava.
Learn More

 

Rizikové faktory vzniku bolestí zad

Ke vzniku bolestí zad může vést mnoho různorodých příčin. Jednotlivé možné příčiny vzniku bolesti zad můžeme považovat za rizikové faktory, které svou přítomností zvyšují pravděpodobnost vzniku bolestí právě v oblasti zad.
Learn More

 

Vliv civilizace na bolesti zad

Vertebrogenní poruchy potažmo bolesti zad jsou typickou civilizační chorobou – v plném smyslu tohoto dnes tak frekventovaného pojmu. Na jejich “explozi” v druhé polovině minulého století se především podílela a podílí, jednak obecně nízká zdatnost pohybového systému a jednak jeho nevhodné funkční zatěžování, nesprávné používání – tedy dva rysy, které jsou přímo charakteristické pro člověka dneška a jeho každodenní život.
Learn More