Category Archives: Příčiny bolesti zad

Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti zad.

Rizikové faktory vzniku bolestí zad

Ke vzniku bolestí zad může vést mnoho různorodých příčin. Jednotlivé možné příčiny vzniku bolesti zad můžeme považovat za rizikové faktory, které svou přítomností zvyšují pravděpodobnost vzniku bolestí právě v oblasti zad.
Learn More

 

Vliv civilizace na bolesti zad

Vertebrogenní poruchy potažmo bolesti zad jsou typickou civilizační chorobou – v plném smyslu tohoto dnes tak frekventovaného pojmu. Na jejich “explozi” v druhé polovině minulého století se především podílela a podílí, jednak obecně nízká zdatnost pohybového systému a jednak jeho nevhodné funkční zatěžování, nesprávné používání – tedy dva rysy, které jsou přímo charakteristické pro člověka dneška a jeho každodenní život.
Learn More