Tvar zakřivení páteře

Páteř dospělého člověka neni rovná, ale charakteristicky zakřivená, a to jak v rovině boční, tak i v rovině čelní. Na jejím tvaru se nepodílejí jen samotné obratle, ale současně i ostatní složky pohybového systému a nervová soustava.
Zakřivení v rovině boční vytváří u páteře dvojité S. Zakřivení obrácená vzad se nazývají kyfózy a zakřivení obrácená obloukem vpřed se nazývají lordózy. Rozeznáváme lordózu krční a bederní a kyfózu hrudní a křížovou. Zakřivení páteře se plynule střídají, vyjímku tvoří tzv předhoří, kde přechod vykazuje výraznější lom. Esovité zakřivení páteře je důležitým předpokladem ekonomické chůze a stoje. Svalové napětí je při něm minimální a svaly tak mohou ekonomicky pracovat a provádějí pohyb s co nejmenší námahou. Uvádí se, že tímto zakřivením páteře je páteř 16x silnější, než kdyby obratle tvořily přímou linii.
Uvedené zakřivení páteře vzniká u člověka během vývoje po narození. U novorozence je páteř v leže na podložce rovná. První zakřivení, které se vytváří, je lordóza krční, kdy dítě zvedá hlavičku. Jakmile si začne dítě sedat, vstávat a chodit, vytváří se lordóza bederní. Kyfóza hrudní je pak kompenzací obou lordóz. Zpočátku jsou zakřivení páteře nestálá a fixují se až po šestém roce, kdy zůstávají zachována i ve spánku.
Při správném zakřivení páteř vytváří pružné péro, které tlumí otřesy hlavy při doskoku apod. Správně vyvinutá zakřivení páteře se odrážejí i ve správném tvru zad a naopak. Toho využíváme při hodnocení páteře. Předozadní zakřivení páteře vykazuje často odchylky od normy a je typické pro určité druhy zaměstnání a sportu.
V rovině čelní je páteř lehce vybočena do strany. Uvádí se, že toto malé vybočení je spojeno s lateralitou, tedy s vlivem silnějších svalů pravé paže u praváků a naopak. Potom je páteř v hrudní oblasti mírně vybočena vpravo a v krční a bederní dochází ke kompenzaci vlevo. Větší odchylky od normy v této rovině se nazývají skoliózy.

Použitá literatura:
EGER, L. Jak máš pružnou páteř, tak jsi starý aneb jak se stát mladším. 1.vydání, Brno: Schneider, 1992, 123s. ISBN 80-901315-0-6

Sdílej na ...
This entry was posted in Fyziologie. Bookmark the permalink.